• Xây dựng

  biên trên của giàn
  cánh thượng
  cánh trên (giàn dầm)
  mạ trên
  broken top chord
  mạ trên giàn đa giác
  camel-back top chord
  mạ trên cong
  curved top chord
  mạ trên cong
  thanh biên trên của giàn

  Kỹ thuật chung

  biên trên
  broken top chord
  biên trên giàn đa giác
  camel-back top chord
  biên trên cong
  curved top chord
  biên trên cong
  polygonal top chord
  biên trên (cửa dàn) có hình đa giác
  polygonal top chord
  biên trên hình đa giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X