• /pə´ligənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) nhiều cạnh, đa giác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) đa giác

  Xây dựng

  nhiều cạnh

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc đa giác, nhiều cạnh

  Kỹ thuật chung

  đa giác
  arched girder with polygonal outlines
  dầm biên trên có dạng đa giác
  polygonal annular foundation
  móng đa giác hình chiếc nhẫn
  polygonal arch
  vòm đa giác
  polygonal bond
  liên kết theo hình đa giác (trong khối xây)
  polygonal bowstring truss
  dàn đa giác có thanh kéo
  polygonal chord
  cánh đa giác (dàn)
  polygonal column
  cột đa giác
  polygonal delay line
  đường trễ đa giác
  polygonal dislocation
  lệch mạng đa giác
  polygonal domain
  miền đa giác
  polygonal dome
  cupôn đa giác
  polygonal dome
  mái cupôn đa giác
  polygonal dome
  vòm đa giác
  polygonal frame
  khung đa giác
  polygonal function
  hàm đa giác
  polygonal group
  nhóm đa giác
  polygonal mirror
  gương đa giác
  polygonal network
  lưới đa giác
  polygonal roof
  mái đa giác
  polygonal soil
  đất đa giác
  polygonal support
  vì đa giác
  polygonal top chord
  biên trên (cửa dàn) có hình đa giác
  polygonal top chord
  biên trên hình đa giác
  polygonal traverse
  đường ngang đo đa giác
  polygonal truss
  dàn đa giác
  nhiều cạnh
  polygonal roof
  mái tháp (có nhiều cạnh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X