• /kɔrd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) dây (đàn hạc)
  (toán học) dây cung
  (giải phẫu) dây, thừng
  vocal chords
  dây thanh âm
  to strike (touch) a deep chord in the heart of somebody
  đánh đúng vào tình cảm của ai
  to touch the right chord
  gãi đúng vào chỗ ngứa; chạm đúng nọc

  Danh từ

  (âm nhạc) hợp âm
  (hội họa) sự điều hợp (màu sắc)

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  đường dây cung cánh

  Toán & tin

  dây cung, dây trương
  chord of contact
  dãy tiếp xúc
  bifocal chord of a quadric
  dây song tiêu của một quadric
  focal chord
  dây tiêu
  upplemental chords
  dây cung bù

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mạ (rầm tổ hợp)
  thanh biên dàn

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  hòa âm
  hợp âm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dải
  đại dầm tổ hợp
  dây (cung)
  aerofoil chord
  dây cung biên dạng cánh
  aerofoil chord
  đường dây cung cánh
  chord length
  độ dài dây cung
  chord ratio
  tỷ lệ dây cung
  constant chord
  dây cung cố định
  root chord
  dây cung chân
  tan-chord angle
  góc giữa tiếp tuyến và dây cung (tại tiếp điểm)
  tang-chord angle
  góc giữa tiếp tuyến và dây cung (tại tiếp điểm)
  dây cung
  aerofoil chord
  dây cung biên dạng cánh
  aerofoil chord
  đường dây cung cánh
  chord length
  độ dài dây cung
  chord ratio
  tỷ lệ dây cung
  constant chord
  dây cung cố định
  root chord
  dây cung chân
  tan-chord angle
  góc giữa tiếp tuyến và dây cung (tại tiếp điểm)
  tang-chord angle
  góc giữa tiếp tuyến và dây cung (tại tiếp điểm)
  đới
  sợi dây
  sự hòa âm
  thanh
  lower chord
  thanh biên dưới của dàn
  tension chord
  thanh chịu kéo (giàn)
  three-chord truss
  giàn ba (thanh) cánh
  top chord
  thanh biên trên của giàn
  top chord member
  thanh dây trên

  Nguồn khác

  • chord : Corporateinformation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dây
  dây chằng
  gân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  accord , major , minor , music , nerve , note , rope , string , tendon , tone , triad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X