• /tə´pɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Địa thế, địa hình
  Phép đo vẽ địa hình

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  địa thể

  Toán & tin

  (trắc địa ) khoa trắc địa

  Xây dựng

  địa hình học

  Kỹ thuật chung

  nghề in tôpô
  đặc trưng địa hình
  địa hình
  depositional topography
  địa hình (vùng) bồi
  description of topography
  sự mô tả địa hình
  karst topography
  địa hình (vùng) kacstơ
  karst topography
  địa hình kacstơ
  ridge topography
  địa hình nổi cao
  rolling topography
  địa hình gợn sóng
  X-ray topography
  đo vẽ địa hình dùng tia X
  địa thế
  định vị

  Kinh tế

  phép trắc địa
  phép đo vẽ địa hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X