• /kɑ:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vùng đá vôi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cactơ
  covered karst
  cactơ bị phủ
  covered karst
  cactơ chìm
  deep karst
  cactơ sâu
  karst lake
  hồ cactơ
  karst lime stone
  đá vôi cactơ hóa
  karst valley
  thung lũng cactơ
  Lime stone, Karst
  đá vôi cactơ hóa
  naked karst
  cactơ lộ
  naked karst
  cactơ trần
  shallow karst
  cactơ nông
  subterranean karst
  cactơ gần mặt đất
  hang động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X