• Toán & tin

  không gian pôtô
  không gian topo
  base (ofa topological space at a point x)
  cơ sở của một không gian tôpô tại điểm x
  base (ofa topological space)
  cơ sở của một không gian tôpô
  limit (intopological space)
  giới hạn (trong không gian tôpô)
  linear topological space
  không gian tôpô tuyến tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X