• /´tɔri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thành viên của Đảng Bảo thủ ( Anh)

  Tính từ

  (thuộc) đảng Bảo thủ ( Anh)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X