• /´ɔ:θə¸dɔks/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chính thống (được mọi người chấp nhận)
  orthodox behaviour
  hành vi chính thống
  Chính thống (theo đúng lệ xưa)
  orthodox Jews
  những người Do thái chính thống
  the Orthodox Church
  or) Eastern Orthodox Church
  Giáo hội chính thống (ở Đông Âu và Hy Lạp)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  chính thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X