• /trə´diʃənəlist/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người theo chủ nghĩa truyền thống, người ủng hộ chủ nghĩa truyền thống
  Người nệ cổ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X