• /´tʌtʃən´gou/

  Thông dụng

  Tính từ
  Mạo hiểm, liều
  a touch-and-go business
  một việc làm liều, một việc mạo hiểm
  (thông tục) khó thành, không chắc chắn về kết quả
  it is touch-and-go whether he will recover
  hắn khó mà có thể bình phục được
  Danh từ
  Công việc mạo hiểm, việc liều, việc không chắc chắn
  Hoàn cảnh nguy hiểm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  sensitive , ticklish , touchy , tricky

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X