• /tɔ´ksisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đặc tính độc, độ độc
  the comparative toxicity of different insecticides
  tính độc tương đối của các loại thuốc trừ sâu khác nhau

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  độc tố

  Điện lạnh

  độ độc

  Điện

  độc tính

  Giải thích VN: Đặc tính làm độc của một chất.

  Điện lạnh

  tính độc
  gas toxicity
  tính độc hại của khí
  refrigerant toxicity
  độ (tính) độc hại của môi chất lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X