• /kəmˈpærətɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  So sánh
  the comparative method of studying
  phương pháp nghiên cứu so sánh
  Tương đối
  to live in comparative comfort
  sống tương đối sung túc

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) cấp so sánh

  Tính cạnh tranh

  Từ ở cấp so sánh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  so sánh

  Kỹ thuật chung

  dùng để so sánh
  so sánh
  comparative length
  độ dài để so sánh
  comparative measurement
  đo so sánh
  comparative price
  giá so sánh
  comparative psychology
  tâm lý học so sánh
  comparative relation
  quan hệ so sánh
  comparative statistics
  thống kê học so sánh
  comparative test
  phép thử so sánh
  comparative test
  sự thử so sánh
  comparative test
  thí nghiệm để so sánh
  comparative value
  giá trị so sánh
  comparative zoology
  động vật học so sánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X