• /´træbi¸eitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  (kiến trúc) có mũ cột; xà ngang (như) trabeate

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có xà ngang

  Giải thích EN: Denoting ancient Greek post-and-lintel architecture, in contrast to Roman arches. Giải thích VN: Biểu thị kiến trúc cột và lanh tô của Hy lạp cổ tương phản với kiểu kiến trúc vòm Roman.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X