• /´trækə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người săn thú; người bắt thú
  Người theo dõi, người lùng bắt
  Tàu kéo
  Hệ theo dõi, bộ theo dõi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tàu kéo

  Cơ - Điện tử

  Tàu kéo, bộ theo dõi, hệ thống theo dõi

  Điện tử & viễn thông

  máy theo dõi
  beacon tracker
  máy theo dõi đài rađa
  moon tracker
  máy theo dõi mặt trăng
  star tracker
  máy theo dõi sao (bằng việc quét cơ học)
  sun tracker
  máy theo dõi mặt trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X