• /sʌn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt trời; vầng thái dương
  ( the sun) ánh nắng, ánh mặt trời
  to take the sun
  phơi nắng
  Định tinh (một ngôi sao)
  (nghĩa bóng) thế, thời
  his sun is set
  anh ta hết thời rồi
  (thơ ca) ngày; năm
  Cụm đèn trần (ở trần nhà) (như) sun-burner

  Ngoại động từ

  Phơi, phơi nắng
  to sun oneself
  tắm nắng

  Nội động từ

  Tắm nắng

  Cấu trúc từ

  against the sun
  ngược chiều kim đồng hồ
  to hail (adore) the rising sun
  khúm núm xun xoe với thế lực mới, phù thịnh
  to hold a candle to the sun
  đốt đèn giữa ban ngày (làm một việc thừa)
  a place in the sun
  địa vị tốt trong xã hội
  to rise with the sun
  dậy sớm
  Sun of righteousness
  Chúa
  with the sun
  theo chiều kim đồng hồ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) mặt trời

  Kỹ thuật chung

  mặt trời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  solar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X