• Điện tử & viễn thông

  dây trời theo dõi
  ăng ten theo dõi
  large aperture tracking antenna
  ăng ten theo dõi có góc mở lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X