• /'trækiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự theo dõi
  Sự đặt đường ray
  (vô tuyến) sự tự hiệu chỉnh

  Chuyên ngành

  Ô tô

  sự gióng thẳng trục

  Điện

  sự cân phách

  Giải thích VN: Sự chỉnh mạch điều hợp và mạch dao động sao cho có sóng trung tần 455 kc, có biên độ lớn nhất tại ngõ ra mạch đổi tần.

  sự mồi (phóng điện)
  sự phóng leo
  sự tạo thành vết

  Kỹ thuật chung

  đường di chuyển

  Giải thích EN: The process of something that tracks; specific uses include: the process of following the path of a moving object, either visually or by following a point of radiation. Giải thích VN: Là quá trình được chỉ ra bao gồm; quá trình di chuyển đối tượng theo một đường nào đó hoặc nhìn thấy được hoặc theo một điểm bức xạ.

  đường sắt
  sự bám rãnh
  sự bám sát
  sự đồng chỉnh
  laser tracking
  sự đồng chỉnh bằng laze
  orbit tracking
  sự đồng chỉnh quỹ đạo
  sự giám sát
  sự theo dõi
  frequency tracking
  sự theo dõi tần số
  radar tracking
  sự theo dõi bằng rađa
  space tracking
  sự theo dõi không gian
  tracking of a signal
  sự theo dõi một tín hiệu
  theo dõi
  acquisition and tracking radar
  rađa theo dõi và tìm kiếm
  active tracking system
  hệ thống theo dõi năng động
  antenna tracking system
  hệ thống theo dõi ăng ten
  antenna tracking system
  hệ thống theo dõi dây trời
  Communications & Tracking (C&T)
  truyền thông và theo dõi
  data tracking
  theo dõi dữ liệu
  earth tracking station
  đài trái đất theo dõi
  edges tracking system
  hệ thống theo dõi giới hạn
  edges tracking system
  hệ thống theo dõi mép biên
  frequency tracking
  sự theo dõi tần số
  Ground Spacecraft Tracking and Data Network (GSTDN)
  mạng dữ liệu và theo dõi tầu vũ trụ từ mặt đất
  integrated tracking system
  hệ thống theo dõi tích hợp
  large aperture tracking antenna
  ăng ten theo dõi có góc mở lớn
  Loop Activity Tracking Information System (LATIS)
  hệ thống thông tin theo dõi hoạt động vòng
  Network Tracking System (NTS)
  hệ thống theo dõi mạng
  Precision Laser Tracking System (PLTS)
  hệ thống theo dõi chính xác bằng tia laze
  printer memory tracking
  theo dõi bộ nhớ máy in
  pulse-tracking system
  hệ theo dõi xung
  radar tracking
  sự theo dõi bằng rađa
  radar tracking station
  trạm theo dõi
  range tracking
  theo dõi khoảng cách
  skin tracking
  theo dõi mặt ngoài (bằng rađa)
  space tracking
  sự theo dõi không gian
  Space Tracking and Data Acquisition Network
  mạng lưới thu dữ liệu và theo dõi không gian
  Spacecraft tracking and Data Network (STDN)
  mạng dữ liệu và theo dõi tàu vũ trụ
  technique of tracking
  kỹ thuật theo dõi
  tracking accuracy
  độ chính xác theo dõi
  tracking accuracy
  độ chính xác theo dõi (vô tuyến vũ trụ)
  tracking and data acquisition station
  đài theo dõi và thu nhập dữ liệu
  Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS)
  hệ thống vệ tinh theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu
  tracking antenna
  dây trời theo dõi
  tracking antenna
  ăng ten theo dõi
  tracking error
  sai lệch trong theo dõi
  tracking error
  sai số theo dõi
  tracking filter
  bộ lọc theo dõi
  Tracking Identification Number (TIN)
  theo dõi số nhận dạng
  tracking lobe
  búp theo dõi
  tracking loop (satellites)
  bộ phận theo dõi (vệ tinh)
  tracking of a signal
  sự theo dõi một tín hiệu
  tracking radar
  rađa theo dõi
  tracking station
  đài theo dõi
  tracking system
  hệ thống theo dõi
  theo vết
  tracking symbol
  ký hiệu theo vết
  vệ tinh
  correlation tracking system
  hệ thống đo mối tương quan vệ tinh
  Satellite-Satellite tracking (SST)
  bám từ vệ tinh này sang vệ tinh khác
  telemetry, tracking and command
  đo xa bám sát và điều khiển (của vệ tinh)
  Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS)
  hệ thống vệ tinh theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu
  tracking loop (satellites)
  bộ phận theo dõi (vệ tinh)

  Kinh tế

  nghiên cứu thị trường (trong tiếp thị)
  phân tích (mức bán, phí tổn...)
  sự thăm dò/theo dõi
  sự theo dõi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X