• /´træfikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người buôn ( (thường) xấu)
  a drug trafficker
  người buôn ma tuý

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  con buôn (thường chỉ con buôn làm ăn phi pháp)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X