• /´treidə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà buôn, người buôn bán, thương nhân
  (hàng hải) tàu buôn
  Người giao dịch (chứng khoán)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giao dịch viên (chứng khoán, hối đoái...)
  người buôn bán tự doanh

  Giải thích VN: Tổng quát: bất cứ người nào mua hay bán hàng hóa, dịch vụ để kiếm lợi nhuận, còn gọi là Dealer hay Merchant. Xem : Barter; Trade. Đầu tư: 1. Cá nhân mua và bán các loại chứng khóan, trái phiếu, hợp đồng option hoặc hàng hóa như lúa mì, vàng hoặc tiền tệ nước ngoài (tỷ giá hối đóai) cho riêng tài khoản của họ nghĩa là như một dealer hay người chủ chứ không phải Broker (người môi giới) hay nhân viên (agent) trung gian. 2. Cá nhân mua và bán chứng khóan hay hàng hóa cho riêng tài khoản của ông ta trong khoảng thời gian ngắn để kiếm lời nhanh, còn gọi là speculator (người đầu cơ).

  những người trong ngành buôn bán
  tàu hàng
  general trader
  tàu hàng không định kỳ
  tàu buôn
  thương gia
  china trader
  thương hãng (hoặc thương gia) Trung Quốc
  registered competitive trader
  thương gia đã đăng ký có sức cạnh tranh
  thương nhân
  horse trader
  thương nhân sừng sỏ
  retail trader
  thương nhân bán lẻ
  sole trader
  thương nhân cá thể
  sole trader
  thương nhân tự doanh
  thương nhân, giao dịch viên, tàu buôn, thương thuyền
  thương thuyền

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X