• /´træm¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường xe điện; đường tàu điện

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đường tàu điện
  express tramway
  đường tàu điện tốc hành
  tramway bed
  nền đường tàu điện
  underground tramway
  đường tàu điện ngầm
  đường tàu treo
  đường xe điện
  express tramway
  đường xe điện tốc hành
  isolated tramway bed
  đường xe điện đơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X