• /´ˈaɪsəleɪtɪd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cô lập
  (y học) cách ly
  (điện học) cách
  (hoá học) tách ra

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) cách ly, cách biệt

  Toán & tin

  bị cô lập

  Xây dựng

  được cách điện
  được cách ly

  Kỹ thuật chung

  được cách nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X