• Kỹ thuật chung

  lệnh chuyển
  conditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển có điều kiện
  conditional transfer instruction
  lệnh chuyển có điều kiện
  conditional transfer instruction
  lệnh chuyển tiếp phụ thuộc
  control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển không điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển vô điều kiện
  unditianal transfer instruction
  lệnh chuyển không điều kiện
  lệnh rẽ nhánh
  lệnh truyền
  control transfer instruction
  lệnh (truyền) điều khiển
  control transfer instruction
  lệnh truyền điều khiển
  unconditional information transfer instruction
  lệnh truyền thông tin vô điều kiện

  Xây dựng

  chỉ thị truyền đạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X