• /træns´pærənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) transparence
  Kính ảnh phim đèn chiếu
  His (Your) Transparency
  (đùa cợt); đuỵ iến uyên thưa tướng công

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tính trong suốt, độ trong suốt

  Toán & tin

  giấy acetat
  giấy trong
  sự trong suốt

  Vật lý

  ảnh trong suốt

  Xây dựng

  độ trong (suốt)
  transparency coefficient
  hệ số (độ) trong suốt
  tính trong (suốt)

  Điện tử & viễn thông

  sự thông suốt (mạng)

  Kỹ thuật chung

  độ trong suốt
  self-induced transparency
  độ trong suốt tự cảm
  transparency coefficient
  hệ số (độ) trong suốt
  độ truyền qua
  dương bản
  giấy bóng kính
  tính trong suốt
  bit transparency
  tính trong suốt bít
  inherent transparency
  tính trong suốt vốn có

  Kinh tế

  công ty xuyên quốc gia
  sự minh bạch, tính trong sáng
  tính minh bạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X