• Xây dựng

  hệ thống giao thông
  urban public transport system
  hệ (thống) giao thông công cộng đô thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X