• /ˈɜrbən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thành phố; ở thành phố, sống trong thành phố
  urban population
  nhân dân thành thị
  urban area
  khu vực đô thị

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thành thị

  Kỹ thuật chung

  đô thị
  đồ thị
  thành phố
  urban arterial highway
  đường trục ô tô thành phố
  urban electric network
  lưới điện thành phố
  urban land
  đất thành phố
  urban main street
  đường phố chính của thành phố
  urban network
  mạng thành phố (viễn thông)
  urban renewal
  nâng cấp trong thành phố
  urban road network
  mạng đường bộ thành phố
  urban run-off
  dòng người trong thành phố
  urban telephone network
  mạng điện thoại thành phố
  urban traffic
  giao thông thành phố
  urban water management
  sự quản lý nước thành phố

  Kinh tế

  ở thành phố
  ở thành thị
  thành thị
  urban drift
  sự dồn về thành thị
  urban ecology
  sinh thái học thành thị
  urban pollution
  ô nhiễm thành thị
  urban population
  dân số thành thị
  urban renewal
  cải tạo thành thị
  urban structure
  cấu trúc thành thị
  urban worker
  công nhân thành thị
  thuộc thành phố

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  country , rural , suburban

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X