• Kỹ thuật chung

    quá trình bắt khí

    Giải thích EN: A procedure for blow-molding closed plastic objects. Giải thích VN: Một quá trình để đúc thổi các vật kín bằng chất dẻo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X