• (đổi hướng từ Traveller's)
  /'trævlə/

  Thông dụng

  Cách viết khác traveler

  Danh từ

  Người đi, người đi du lịch, người đi du hành, lữ khách, người hay đi
  a experienced traveller
  một lữ khách dày dạn kinh nghiệm
  Người đi chào hàng
  a commercial traveller
  một người đi chào hàng
  Người Digan, người lang thang
  (kỹ thuật) cầu lăn
  to tip someone the traveller
  đánh lừa ai, nói dối ai
  Traveller's tale
  Chuyện khoác lác, chuyện phịa
  travellers tell fine tales
  đi xa về tha hồ nói khoác
  Traveller's cheque, traveler's check
  Séc du lịch (séc cho một số tiền cố định, do một ngân hàng.. bán ra, và có thể dễ dàng rút tiền mặt ở các nước ngoài)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cần trục, con lăn, con chạy

  Cơ - Điện tử

  Con lăn, con chạy, cần trục

  Cơ khí & công trình

  cầu dẫn trượt

  Kỹ thuật chung

  cần trục di động
  cầu nối
  con lăn
  con chạy
  giá đỡ di động

  Kinh tế

  đường dây lấy điện
  người đi
  người đi du lịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X