• Kinh tế

  bảng cân đối kiểm tra
  trial balance after closing
  bảng cân đối kiểm tra sau khi kết toán
  trial balance before closing
  bảng cân đối kiểm tra trước khi kết toán
  trial balance of balances
  bảng cân đối kiểm tra các số dư
  trial balance of totals
  bảng cân đối kiểm tra tổng cộng
  bảng tính thử
  closing trial balance
  bảng tính thử kết toán (sổ sách)
  cân đối tạm
  cân tạm số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X