• /´klouziη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kết thúc, sự đóng

  Tính từ

  Kết thúc, cuối cùng
  closing speech
  bài nói kết thúc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự làm khít

  Xây dựng

  sự sai lập

  Điện

  việc đóng
  việc tiếp mạch

  Kỹ thuật chung

  kết thúc
  closing tag
  thẻ kết thúc
  khép
  average closing error
  sai số khép trung bình
  closing (upof cracks)
  sự các vết nứt khép kín lại
  closing documents
  khép tài liệu
  closing error
  sai số khép
  closing error
  sai số khép kín
  closing error (ofa traverse)
  sai số khép kín (của đường sườn)
  closing line
  cáp khép kín
  closing line
  đường khép kín
  closing point
  điểm khép kín
  closing rope
  cáp khép kín
  closing structural contour
  ranh giới khép kín cấu tạo
  closing windows
  khép cửa sổ
  closure, discrepancy, closing error
  sai số khép
  triangle closure, triangle closing
  sai số khép tam giác đo
  đóng
  automatic closing device
  thiết bị đóng (cửa) tự động
  automatic closing system
  hệ thống đóng cửa tự động
  barrier closing time
  thời gian đóng chắn
  bottle-closing machine
  máy đóng nút chai
  can closing machine
  máy đóng kín đồ hộp
  closing bracket (])
  dấu ngoặc vuông đóng
  closing cock
  van đóng
  closing coil
  cuộn dây đóng
  closing coil
  cuộn đóng
  closing contact
  tiếp xúc thường đóng
  closing contact
  tiếp điểm thường đóng
  closing element
  phần tử đóng
  closing force
  lực đóng
  closing indicating lamp
  đèn báo đóng mạch (điện)
  closing liabilities
  phụ trách đóng cửa hàng
  closing machine
  máy đóng chai
  closing machine
  máy đóng hộp
  closing of road
  sự đóng đường
  closing operation
  thao tác đóng
  closing pressure
  áp suất đóng
  closing relay
  rơle đóng mạch
  closing speed
  tốc độ đóng
  closing stile
  trụ đóng khít của cửa
  closing tag
  thẻ đóng
  closing time
  thơi gian đóng
  closing time
  thời gian đóng
  closing time
  thời gian đóng (mạch)
  equipment for opening and closing locks
  thiết bị đóng mở cửa âu
  fast-closing valve
  van đóng nhanh
  fast-closing valve
  van tác động nhanh
  file closing function
  hàm đóng tập tin
  pneumatically closing valve
  van đóng bằng khí nén
  positive closing
  sự đóng kín cưỡng bức
  quick-closing value
  van đóng nhanh
  quick-closing valve
  van đóng nhanh
  retarded closing
  sự đóng muộn (xupap)
  road closing
  sự đóng đường
  sack-closing sewing machine
  máy khâu đóng túi
  self closing valve
  van tự đóng
  self-closing
  tự động đóng mở
  self-closing circuit
  mạch ngắt tự động
  self-closing cock
  van tự đóng
  self-closing cock
  vòi tự đóng
  self-closing cooler door
  cửa buồng lạnh tự đóng
  self-closing damper
  clapê tự đóng
  self-closing damper
  van điều tiết tự đóng
  self-closing damper
  van đóng tự động
  self-closing door
  cửa đóng tự động
  self-closing door
  cửa tự đóng
  self-closing faucet
  vòi tự đóng (vòi nước)
  self-closing fire door
  cửa đóng tự động chống cháy
  self-closing fire door
  cửa ngăn cháy tự đóng
  self-closing fire door
  cửa phòng cháy tự đóng
  self-closing gate
  cửa tự đóng
  self-closing valve
  van đóng tự động
  self-closing valve
  van tự đóng
  time-delay closing relay
  rơle đóng chậm
  tin closing machine
  máy đóng kín đồ hộp
  tube-closing machine
  máy đóng ống
  vacuum closing machine
  máy đóng kín trong chân không
  sự đập
  sự đóng
  closing of road
  sự đóng đường
  positive closing
  sự đóng kín cưỡng bức
  retarded closing
  sự đóng muộn (xupap)
  road closing
  sự đóng đường
  sự đóng kín
  positive closing
  sự đóng kín cưỡng bức
  sự kết thúc
  sai số khép
  average closing error
  sai số khép trung bình
  closing error
  sai số khép kín
  closing error (ofa traverse)
  sai số khép kín (của đường sườn)
  triangle closure, triangle closing
  sai số khép tam giác đo

  Kinh tế

  bao gói
  đóng (cửa)
  closing -down price
  giá hạ giá (trước khi đóng cửa)
  closing -down sale
  bán hạ giá (trước khi đóng cửa)
  closing price
  giá đóng cửa
  closing price
  giá lúc đóng cửa
  closing time
  giờ đóng cửa
  early closing day
  ngày đóng cửa hàng sớm (buổi chiều)
  lastest closing
  giá đóng cửa thị trường chứng khoán
  stock-market closing report
  báo cáo thị giá chứng khoán lúc đóng cửa
  sự đóng
  sự kết thúc
  year-end closing
  sự kết thúc tài khóa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X