• /´traipɔd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giá ba chân, kiềng ba chân (của một máy ảnh, kính thiên văn)
  Bàn ba chân, ghế ba chân
  Tháp ba chân

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Giá ba chân, tháp ba chân

  Xây dựng

  giá 3 chân

  Kỹ thuật chung

  cái tó
  nạng ba chân
  giá ba chân
  central column of a tripod
  cột giữa giá ba chân
  extension tripod
  giá ba chân gấp
  extension tripod
  giá ba chân mở rộng
  folding tripod
  giá ba chân gấp
  folding tripod
  giá ba chân mở rộng
  fourfold tripod stand
  giá ba chân bốn phần
  tripod bush
  ống lót giá ba chân
  tripod head
  đầu giá ba chân
  tripod leg
  chân của giá ba chân
  giàn máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X