• /´trɔpikə¸laiz/

  Kỹ thuật chung

  nhiệt đới hóa

  Giải thích EN: To apply tropical finish to a piece of electronic equipment. Giải thích VN: Việc dùng phần hoàn thiện nhiệt đới cho các thành phần thiết bị điện tử.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X