• /´tə:nə¸raund/

  Giao thông & vận tải

  sự bay vòng (thiết bị bay)
  sự bay vòng quanh

  Điện tử & viễn thông

  chu kỳ quay (của con thoi không gian)

  Kinh tế

  xoay vòng

  Giải thích VN: Mua và bán chứng khoán trong một ngày, thường là để đầu cơ (kiếm lời nhanh).

  Xây dựng

  thời gian sử dụng giữa hai lần sửa chữa

  Cơ - Điện tử

  Sự quay vòng, thời gian sử dụng giữa hai lần sửa chữa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X