• /in´və:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lộn ngược, sự đảo ngược; sự bị lộn ngược, sự bị đảo ngược
  (ngôn ngữ học) phép đảo (trật tự của từ)
  (hoá học) sự nghịch chuyển
  (tâm lý học) sự yêu người cùng tính; sự đồng dâm
  (toán học) phép nghịch đảo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép nghịch đảo, phép biến đổi ngược; nghịch thế (trong phép thế); (vật lý ) phép đổi điện

  Xây dựng

  phép đảo nghịch

  Điện

  nghịch thế

  Kỹ thuật chung

  nghịch đảo
  center of inversion
  tâm nghịch đảo
  circle of inversion
  vòng tròn nghịch đảo
  constant of inversion
  hằng số nghịch đảo
  inversion formula
  công thức nghịch đảo
  inversion geometry
  hình học nghịch đảo
  inversion of a matrix
  nghịch đảo của một ma trận
  inversion ratio
  hệ số nghịch đảo
  sphere of inversion
  hình cầu nghịch đảo
  sphere of inversion
  hình cầu nghịch đảo,
  vixeral inversion
  sự nghịch đảo nội tạng
  đảo ngược
  frequency inversion
  sự đảo ngược tần số
  phase inversion of the carrier wave
  sự đảo ngược pha của sóng mạng
  temperature inversion
  sự đảo ngược nhiệt độ
  lộn ngược
  phép nghịch đảo
  sự đảo
  sự đảo ngược
  frequency inversion
  sự đảo ngược tần số
  phase inversion of the carrier wave
  sự đảo ngược pha của sóng mạng
  temperature inversion
  sự đảo ngược nhiệt độ
  sự hoán vị
  sự nghịch đảo
  vixeral inversion
  sự nghịch đảo nội tạng

  Kinh tế

  sự đảo ngược

  Địa chất

  sự đảo ngược

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X