• /,trænspə'ziʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổi chỗ; sự đặt đảo (các từ...)
  (toán học) sự chuyển vị; sự hoán vị, sự chuyển vế
  (âm nhạc) sự dịch giọng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đổi chỗ, sự hoán vị, sự chuyển vế

  Toán & tin

  sự chuyển vị (ma trận)
  sự đảo dây
  sự đổi vế
  sự đổi vế (phương trình)
  sự hoán vị (điện)

  Xây dựng

  sự chuyển chỗ
  sự chuyển mạch dây

  Y học

  đảo vị

  Điện lạnh

  sự đổi chỗ

  Kỹ thuật chung

  sự đảo
  sự chuyển vị

  Giải thích VN: Sự chuyển vế một trị số trong phương trình như từ vế này sang vế khác bằng cách đổi dấu. Sự chuyển vị trí giữa hai dây điện song song để cân bằng điện dung hay loại trừ nhiễu âm vào đường dây.

  frequency transposition
  sự chuyển vị tần
  transposition of high potentials
  sự chuyển vị (của) các cao thế
  transposition of insulated cables
  sự chuyển vị cáp cách điện
  sự dời
  sự hoán vị
  transposition of insulated cables
  sự hoán vị cáp cách điện

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X