• Giao thông & vận tải

  vùng để quay tàu (ở cảng)

  Xây dựng

  bể đổi hướng

  Giải thích EN: An area of water in a harbor or channel in which a ship can be turned. Giải thích VN: Một vùng nước trong một cảng hay một kênh trong đó tàu thuyền có thể đổi hướng.

  bể xoay tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X