• /´tə:kwɔiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngọc lam (loại đá quý màu xanh lam hơi lục)
  Màu ngọc lam (như) turquoise blue

  Tính từ

  Có màu ngọc lam
  a turquoise dress
  chiếc áo dài màu ngọc lam

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngọc lam

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X