• /´ækwə/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nước
  aqua ammonia
  dung dịch nước amoniac
  aqua fortis
  nước axít nitric
  aqua pump
  bơm nước
  aqua-ammonia absorption refrigerating plant
  hệ lạnh hấp thụ amoniac-nước
  aqua-ammonia absorption refrigerating plant [system]
  hệ thống hấp thụ amoniac-nước
  aqua-ammonia absorption refrigerating system
  hệ lạnh hấp thụ amoniac-nước
  aqua-ammonia chart
  đồ thị (dung dịch) amoniac-nước
  aqua-ammonia solution
  dung dịch amoniac-nước
  strong aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước đậm đặc
  weak aqua ammonia
  dung dịch acmoniac-nước loãng
  weak aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước loãng
  weak aqua ammonia
  dung dịch amoniac-nước nghèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X