• /twelv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mười hai
  he is twelve
  nó mười hai tuổi
  (trong tính từ ghép) có mười hai cái gì đó
  a twelve-man expedition
  một đoàn thám hiểm mười hai người

  Danh từ

  Số mười hai ( 12)
  ( The twelve) các tông đồ của Giêxu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mười hai
  twelve row punched card
  thẻ đục lỗ mười hai hàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  duodecimal , duodenary , twelfth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X