• /´twelv¸mʌnθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một năm
  for nearly a twelvemonth
  đã gần một năm
  this day twelvemonth
  ngày này năm sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X