• /'twenti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hai mươi
  (trong tính từ ghép) có hai mươi cái gì đó)
  a twenty-volume dictionary
  một quyển từ điển hai mươi tập
  I have told him twenty times
  tôi đã nói với nó nhiều lần

  Danh từ

  Số hai mươi ( 20)
  ( the twenties) ( số nhiều) những con số, năm, nhiệt độ từ 20 đến 29

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hai mươi (20)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X