• Thông dụng

  Cách viết khác typewriting

  Danh từ

  Sự đánh máy; thuật đánh máy, việc đánh máy
  Bản đánh máy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự định kiểu
  strong typing
  sự định kiểu mạnh
  weak typing
  sự định kiểu yếu (trong ngôn ngữ lập trình)
  sự gán kiểu

  Kỹ thuật chung

  đánh máy
  power typing
  sự đánh máy nhanh
  power typing
  sự đánh máy nhanh (sẽ đọc và sửa sau)
  typing error
  lỗi đánh máy
  typing line
  dòng đánh máy
  typing office
  phòng đánh máy
  typing position
  vị trí đánh máy
  typing rate
  tốc độ đánh máy
  typing speed
  tốc độ đánh máy
  sự gõ phím

  Kinh tế

  việc đánh máy chữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X