• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + for) thiếu, không ghi trong bản thanh toán (không bao gồm trong một bản thanh toán, bản kiểm điểm..)
  one passenger is still unaccounted for
  vẫn còn thiếu một hành khách
  ( + for) không được giải thích; không rõ ràng
  his disappearance is unaccounted for
  sự mất tích của anh ta không được giải thích
  Mất tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X