• /¸ʌnə´veiləbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không sẵn sàng để dùng; không dùng được
  Không có giá trị (vé xe...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cấm sử dụng
  không có sẵn

  Điện tử & viễn thông

  không khả dụng
  temporarily unavailable
  tạm thời không khả dụng (chỗ nối mạch)
  Unavailable second, Far End (UASFE)
  giây không khả dụng, đầu xa
  Unavailable Seconds (UAS)
  số giây không khả dụng-một số đo chất lượng tín hiệu

  Kinh tế

  bất khả dụng
  đã hết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X