• /ʌη´kli:nnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất bẩn, tính chất bẩn thỉu; tính chất không thể ăn được, tính chất không sạch (thức ăn)
  Tính ô trọc, tình trạng không có sự trong sạch tinh thần, tính không trong trắng, tính đen tối, tính bẩn thỉu (tâm hồn)
  Tính dâm ô

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X