• /pəˈluʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm ô uế, sự làm mất thiêng liêng
  Sự ô nhiễm, sự làm nhơ bẩn (nước...); chất làm ô nhiễm, chất làm nhơ bẩn
  Sự đầu độc, sự làm hư hỏng, sự làm sa đoạ

  Chuyên ngành

  Môi trường

  ô nhiễm
  acid pollution
  sự ô nhiễm axit
  air pollution
  ô nhiễm không khí
  air pollution
  sự ô nhiễm khí quyển
  air pollution episode
  tình trạng ô nhiễm không khí
  background pollution
  sự ô nhiễm nền
  degree of pollution
  độ ô nhiễm
  environmental pollution
  ô nhiễm môi trường
  initial level of water pollution
  mức ô nhiễm ban đầu của nước
  land pollution
  sự làm ô nhiễm đất
  level of pollution
  mức ô nhiễm không khí
  oil pollution
  ô nhiễm dầu ở biển
  origin of the environment pollution
  nguồn gốc sự ô nhiễm môi trường
  pollution burden
  gánh nặng ô nhiễm
  pollution emitter
  nguồn phát ô nhiễm
  pollution source
  nguồn gây ô nhiễm
  prevention of atmospheric pollution
  sự phòng ngừa ô nhiễm khí quyển
  prevention of noise pollution
  sự phòng ngừa ô nhiễm tiếng ồn
  prevention of water pollution
  việc phòng ngừa ô nhiễm nước
  sea-based pollution
  sự ô nhiễm đáy biển
  sewage pollution
  ô nhiễm nước thải
  soil pollution
  sự làm ô nhiễm đất
  sound pollution
  sự ô nhiễm âm thanh
  sound pollution
  sự ô nhiễm tiếng ồn
  source air pollution
  nguồn ô nhiễm không khí
  source of pollution
  nguồn ô nhiễm
  vehicular pollution
  ô nhiễm do xe cộ
  water pollution
  ô nhiễm nước

  Xây dựng

  sự làm bẩn
  sự làm ô nhiễm
  water pollution
  sự làm ô nhiễm nước

  Kỹ thuật chung

  chất bẩn
  sự nhiễm bẩn
  air pollution
  sự nhiễm bẩn không khí
  atmospheric pollution
  sự nhiễm bẩn không khí
  environment pollution
  sự nhiễm bẩn môi trường
  material pollution
  sự nhiễm bẩn vật liệu
  river pollution
  sự nhiễm bẩn sông
  stream pollution
  sự nhiễm bẩn dòng nước
  water pollution
  sự nhiễm bẩn nước
  sự ô nhiễm
  acid pollution
  sự ô nhiễm axit
  air pollution
  sự ô nhiễm khí quyển
  air pollution
  sự ô nhiễm không khí
  background pollution
  sự ô nhiễm nền
  environment pollution
  sự ô nhiễm môi trường
  environmental pollution
  sự ô nhiễm môi trường
  fresh water pollution
  sự ô nhiễm nước ngọt
  ground water pollution
  sự ô nhiễm nước ngầm
  groundwater pollution
  sự ô nhiễm nước ngầm
  heat pollution
  sự ô nhiễm nhiệt
  noise pollution
  sự ô nhiễm âm thanh
  noise pollution
  sự ô nhiễm tiếng ồn
  origin of the environment pollution
  nguồn gốc sự ô nhiễm môi trường
  radioactive pollution
  sự ô nhiễm phóng xạ
  river pollution
  sự ô nhiễm sông
  sea-based pollution
  sự ô nhiễm đáy biển
  smoke pollution
  sự ô nhiễm do khói
  sound pollution
  sự ô nhiễm âm thanh
  sound pollution
  sự ô nhiễm tiếng ồn
  stream pollution
  sự ô nhiễm dòng nước
  thermal pollution
  sự ô nhiễm nhiệt
  water pollution
  sự ô nhiễm nước

  Kinh tế

  sự ô nhiễm
  atmospheric pollution
  sự ô nhiễm bầu khí quyển
  pollution of the environment
  sự ô nhiễm môi trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X