• /ʌη´kʌpl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thả (chó...) ra không buộc thành cặp nữa
  Tháo, bỏ móc (toa xe lửa..)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tách ra

  Giao thông & vận tải

  cắt móc
  không ghép nối
  tháo móc

  Điện lạnh

  không phép

  Kỹ thuật chung

  không liên kết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X