• /¸diskə´nekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm rời ra, cắt rời ra, tháo rời ra; phân cách ra
  (điện học) ngắt, cắt (dòng điện...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tháo rời, ngắt, cắt (dòng điện...)

  Cơ - Điện tử

  Tháo rời, ngắt, cắt

  Ô tô

  ngắt ra

  Toán & tin

  phân chia, phân hoạch; (kỹ thuật ) cắt, ngắt

  Điện

  cúp (điện)

  Kỹ thuật chung

  cắt
  cắt rời
  chia
  ngăn
  ngắt (mạch)
  auto-disconnect
  ngắt mạch tự động
  disconnect fitting
  phụ kiện ngắt mạch
  Loop Disconnect (LD)
  ngắt mạch vòng thuê bao
  ngắt điện
  power disconnect switch
  bộ ngắt điện
  ngắt kết nối
  Call Disconnect (SS7) (CD)
  Ngắt kết nối cuộc gọi (SS7)
  Disconnect (T30) (DCN)
  Ngắt kết nối (T30)
  Disconnect Confirm (DC)
  khẳng định ngắt kết nối
  Disconnect Confirm TPDU (DCTPDU)
  TPDU khẳng định ngắt kết nối
  Disconnect Request TPDU (DRTPDU)
  TPDU yêu cầu ngắt kết nối
  mở ra
  phân ly

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  attach , connect , couple , hitch , hook , join , link , plug

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X