• (đổi hướng từ Uncurling)
  /ʌη´kə:l/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho duỗi ra, làm cho duỗi thẳng; làm cho hết quăn (tóc); làm cho bung ra, sổ ra (cuộn dây)
  she uncurled her legs from under her
  cô ta duỗi thẳng hai chân ra

  Nội động từ

  Duỗi thẳng, duỗi ra; hết quăn (tóc); bung ra, sổ ra (cuộn dây)

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X