• /ʌn´dæmpt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị ướt, không bị ẩm; khô (quần áo)
  Không bị dập tắt (lửa); không bị chặn (âm thanh)
  (nghĩa bóng) không giảm sút, không nhụt, không nản lòng, không nản chí, còn hăng (nhiệt tình); không ngã lòng, kiên gan
  undamped by failure
  không ngã lòng vì thất bại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không tách dần

  Cơ - Điện tử

  (adj) không tắt dần, không tắt

  Xây dựng

  không ướt

  Kỹ thuật chung

  không tắt dần
  undamped oscillation
  dao động không tắt dần
  undamped vibration
  dao động không tắt dần
  undamped wave
  sóng không tắt dần
  không thấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X