• /¸ʌndə´vælju:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh giá thấp
  Don't undervalue Jim's contribution to the research
  Đừng đánh giá thấp sự đóng góp của Jim vào công cuộc nghiên cứu
  Coi rẻ, coi thường, khinh thường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đánh giá thấp

  Kinh tế

  đánh giá thấp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X